• home 4
  • Home01
  • Home02
  • Home03
maandag 18 februari 2019
Lettergrootte

Eerste jaarvergadering Vriendenkring in Wereldpaviljoen.

Voor het eerst in de geschiedenis werd de jaarvergadering van Vriendenkring in het Steyler Wereldpaviljoen, het huidige repetitielokaal, gehouden. Op donderdag 19 april kon voorzitter Maurice Houba maar liefst 61 leden welkom heten. Hij bracht nog eens de gebeurtenissen van het voorbije jaar met als hoogtepunten Steylpromotion en de Caeciliaviering met maar liefst 10 jubilarissen. Als dieptepunt gold de laatste repetitie in zaal Vriendenkring, die geen doorgang kon vinden wegens het grote aantal afwezigen t.g.v. de griepgolf die toen heerste.

Secretaris John Schwachöfer gaf een uitermate gedetailleerde bloemlezing van de gebeurtenissen in het voorbije verenigingsjaar. Penningmeester Karel van Gerven deed verslag van de financiële positie van het zangkoor.


De aftredende bestuursleden Karel van Gerven en Frenk Willems werden bij acclamatie herkozen terwijl voorzitter Maurice Houba na een groot applaus zijn bestuursperiode met 3 jaar verlengd zag worden. John Smeets nam afscheid als bestuurslid; zijn plaats wordt ingenomen door Jos Houben.

Jacques Denessen, Jan Gielen en Sef Janssen waren alle repetities aanwezig geweest en ontvingen van Theo Timmermans een fles wijn

Ook dirigent Cor Dorssers keek tevreden terug op een fijn verenigingsjaar.

Rond de klok van 22.30 uur sloot een tevreden voorzitter de prima verlopen jaarvergadering.

  • Afscheid John Smeets
  • Het bestuur

Klik op een foto om deze te vergroten.


Ledenportaal

Het besloten deel is uitsluitend toegankelijk voor leden van het koor.

Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar:
webmaster@vriendenkringsteyl.nl