vrijdag 17 september 2021
Lettergrootte

Fantastische Caecilia-mannendag.

De mannendag, de maandag aansluitend aan de offiliële Caeciliaviering, heeft dit jaar een geweldig verloop gehad met als hoogtepunt een bezoek aan de Alfa-brouwerij in Schinnen.
Reeds in de morgenuren verzamelden zich tientallen Vriendenkringer in café 'Quatre Bras' waar een gezellige samenzijn afgesloten werd met het nuttigen van een kop soep. In de loop van de morgen arriveerden ook de 5 jubilarissen die door Sjraar Frings met een van zijn oldtimers thuis waren opgehaald.

Rond de klok van 1 uur vertrok het hele gezelschap per luxe touringcar naar de Alfa-brouwerij in Schinnen waar de Vriendenkringers met koffie en vlaai werden onthaald. Aansluitend vond een boeiende rondleiding door de brouwerij plaats. Met een ‘proeverij’ werd dit onderdeel van de mannendag afgesloten, niet nadat de zangers uit Steyl de rondleiders verrasten met een vocaal dankjewel.

In Brasserie ‘De Muldermolen’ te Schinnen vond het afsluitende zeer goed verzorgde diner plaats. Ook hier werd het personeel bedankt met een lied, dat getuige het applaus, met veel enthousiasme werd beluisterd.  Nadat jubilaris Frans Dambacher namens de overige jubilarissen een dankwoord tot het hele koor gericht had, werd de terugtocht naar Steyl aanvaard.

Caeciliaviering 2018 kan in de annalen van het koor bijgeschreven worden als een uitermate goed geslaagd verenigingsfeest.

 

Klik op een foto om deze te vergroten.

 


Ledenportaal