• Header Ins
  • Headertegastbij2019
  • Home 01
  • home 4
woensdag 21 april 2021
Lettergrootte

Cor Dorssers benoemd tot eredirigent van zangvereniging Vriendenkring.

Tijdens de jaarvergadering van 4 april 2018 is besloten om Cor Dorssers te benoemen tot eredirigent van zangvereniging Vriendenkring. Het voorstel van het bestuur werd met een staande ovatie door de leden ondersteund. Cor, die sinds 2001 de muzikale leiding heeft over het Steyler mannenkoor en onlangs te kennen gaf deze taak te willen beëindigen, kreeg deze titel als bewijs van erkenning voor zijn grote verdiensten voor het koor. Cor is een van de langst dienende dirigenten van Vriendenkring. Inmiddels is Jan Mertens benoemd tot 14e dirigent in de 135 jarige bestaansgeschiedenis van Vriendenkring.

CorDorssers eredirigent

Voorzitter Maurice Houba kon maar liefst  60 leden welkom heten. Hij bracht nog eens de gebeurtenissen van het voorbije jaar in herinnering met als hoogtepunten de 19e editie van Steylpromotion en het schitterende 'Te gast bij concert' dat gegeven werd samen met het Kozakkenkoor uit Den Haag. Ook de terugkeer in zaal Vriendenkring voor o.m. de wekelijkse repetitie kreeg de nodige aandacht.
Secretaris John Schwachöfer gaf een uitermate gedetailleerde bloemlezing van de gebeurtenissen in het voorbije verenigingsjaar en eerste penningmeester Karel van Gerven deed verslag van de financiële positie van het zangkoor.
Het aftredende bestuurslid John Schwachöfer werd bij acclamatie herkozen. Jack Stassen, Jan Gielen en Sef Janssen waren alle repetities aanwezig geweest en ontvingen van Theo Timmermans een fles wijn.
Cor Dorssers sprak voor de laatste keer de jaarvergadering toe en keek zeer tevreden terug op een fijne Vriendenkringperiode.
Rond de klok van 22.15 uur sloot een enthousiaste voorzitter de prima verlopen jaarvergadering met de woorden: "Umder Vriendenkring ôs leef is..".

  • Overzicht jaarvergadering.
  • Het bestuur.
  • Verslag kascontrolecommissie.
  • Trouwe repetitiebezoekers: v.l.n.r. Jack Stassen, Jan Gielen, Theo Timmermans (administratie) en Sef Janssen.
  • Dirigent Cor Dorssers spreekt de laatste keer de jaarvergadering toe.
  • Staand eerbetoon aan Cor.

Klik op een foto om deze te vergroten.


Ledenportaal