maandag 4 juli 2022
Lettergrootte

Nieuwe secretaris tijdens jaarvergadering Vriendenkring gepresenteerd.

 Voorzitter Maurice Houba kon maar liefst 88% van de leden verwelkomen tijdens de jaarvergadering op donderdag 21 april 2022. Nadat de vergaderingen in 2020 en 2021 geen doorgang konden vinden i.v.m. de coronapandemie stond deze vergadering onder meer in het teken van afscheid. Van diverse zaken en personen werd afscheid genomen:

 • 12 (oud) Vriendenkringers overleden: Jan van Tankeren, Geert Holthuysen, Jacques Schreurs, Jac Denessen, Theo Timmermans, Hay Cuypers, Wim Cruysberg, Ton Driessen, Geert van Gerven, Theo Testroote, Will Hoen, Sef Janssen.
 • Er werd een streep gezet door de twee repetitieloze periodes tijdens de pandemie en de digitale repetities behoorden tot het verleden.
 • Ook het tijdperk met nauwelijks optredens werd afgesloten.
 • Cees Lommers werd, na een bestuurslidmaatschap van 14 jaar, bedankt en ontving een fles drank en een cadeau.
 • Wiek Cleophas nam afscheid van de muziekcommissie.
 • Secretaris John Schwachöfer las zijn laatste jaarverslag voor over de voorbije 1106 dagen en presenteerde dit verslag in het dialect zoals dit sinds 1991 gebruikelijk is. John is 12 jaar bestuurslid geweest en sinds 2016 was hij eerste secretaris.
 • Ook werd afscheid genomen van de muziekmappen die door de Vriendenkringers al sinds mensenheugenis worden gebruikt.

 Vriendenkring zou Vriendenkring niet zijn als er niet onmiddellijk alternatieven werden aangeboden:

 • Reikhalzend wordt uitgekeken naar een meerdaagse concerttrip naar België bij gelegenheid van het 140-jarig bestaan van het koor. De concertagenda begint weer aardige vormen aan te nemen. Zondagmiddag 29 mei zal Vriendenkring samen met popkoor The Inspiration een concert geven in de nabijheid van zaal Vriendenkring.
 • Peter Verstappen trad toe tot het bestuur als plaatsvervanger van Cees Lommers en presenteerde nieuwe muziekmappen.
 • De nieuwe samenstelling van de muziekcommissie werd bekend gemaakt.
 • Bij de repetities o.l.v. dirigent Jan Mertens wordt weer een hoog aanwezigheidspercentage gescoord.
 • Bijzonder trots was de voorzitter om een nieuwe secretaris te kunnen presenteren; Dick de Nijs, die eerder als officieel lid werd geïnstalleerd, gaat met onmiddellijke ingang het secretariaat voor zijn rekening nemen. Een actie die met luid applaus werd begroet.

Dirigent Jan Mertens weigerde om terug te kijken op de voorbije periode en spoorde de aanwezigen aan om zich op de toekomst te richten. Hij kwam nog met een aardig wetenswaardigheidje: Bij het KNZV-Limburg staan 57 mannenkoren geregistreerd. Bij een rangschikking naar het aantal leden bezet Zangvereniging Vriendenkring de zesde plaats.

Bij zijn praatje over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) had bestuurlid Jos Houben een pet opgezet met de symbolische betekenis: Alle gegevens van de leden moeten onder de pet gehouden worden.

Aan het einde van de jaarvergadering kon voorzitter Maurice Houba terugblikken op een fijn verlopen bijeenkomst en sloot hij af met de traditionele woorden: “Umdet Vriendenkring ôs leef is”.

 

Klik op de foto om deze te vergroten


Ledenportaal