Voorzitter Maurice Houba beloofde een korte jaarvergadering en dat werd het ook. Na een ruim 2 uur durende bijeenkomst, een record in de Vriendenkringgeschiedenis, kon de preses van het Steyler mannenkoor de vergadering sluiten met de woorden ‘Umdet ôs Steyler zankverein ôs leef meug blieve!’.

Maurice keek terug op een uitstekend verlopen 140e verenigingsjaar met o.a. enkele succesvolle concerten evenals zeer goed bezochte repetities.

Namens de penningmeesters deed Karel van Gerven verslag van de financiële situatie van Vriendenkring terwijl secretaris Dick de Nijs een prima jaarverslag voorlas.

De aftredende bestuursleden Karel van Gerven, Jos Houben en Maurice Houba werden bij acclamatie herbenoemd.

Wilbert Alberts zette de aanwezigen aan het denken door op geheel eigen wijze de toekomst van het koor te belichten. Hij riep de Vriendenkringers op om de huidige situatie kritisch te bekijken en mogelijke veranderingen te accepteren.

De financiële situatie van het koor werd nog eens extra belicht door Jos Wetzels en Rob Timmermans.

Tussendoor was er tijd om te genieten van het ‘Ijsselsteinse bitter’ dat door de voorzitter van Fulco’s mannenkoor werd aangeboden tijdens het onlangs gehouden Tweekorenconcert.

Klik op de foto om te vergroten.