• Headertegastbij2019
  • Home 01
  • home 4
maandag 23 november 2020
Lettergrootte

 Toch Caeciliabrunch voor Vriendenkringers.

Naast het opluisteren van een H. Mis is een Caeciliabrunch, waarbij ook alle partners aanwezig zijn,  al jaren een wezenlijk onderdeel van de jaarlijkse Caeciliaviering bij zangvereniging Vriendenkring. Deze viering stond oorspronkelijk gepland op zondag 22 november. I.v.m. de coronamaatregelen kon deze gezamenlijke brunch uiteraard geen doorgang vinden.

Het Vriendenkringbestuur had echter een zeer ludiek alternatief bedacht: Zaterdagmorgen 21 november bezorgden de bestuursleden bij alle Vriendenkringers en beschermvrouw C. Thijssen-Swinkels een pakket met daarin een zeer uitgebreide Caeciliabrunch onder het motto “Toch een klein beetje Caeciliagevoel ……”. Op een bijgevoegde kaart schrijft voorzitter Maurice Houba: “Om iedereen toch een feestelijk gevoel te geven van saamhorigheid en bijzondere verenigingsband, hebben we als bestuur gemeend, uit naam van onze Zangvereniging Vriendenkring persoonlijk een presentje in ’t teken van Caecilia 2020 aan te bieden. Een presentje als pleister op de wonde dat we niks gezamenlijk hebben kunnen doen of betekenen voor mekaar. ’n Bijzonder symbool van vriendschap in deze moeilijke tijd. Juist die vriendschap tekent ons mannenkoor.”

 

Klik op een foto om deze te vergroten.


In memoriam: Geert van Gerven

Vanmorgen, vrijdag 20 november 2020, bereikte ons het droevige bericht dat vrij plotseling is overleden na een betrekkelijk lang en ernstig ziekbed:

Geert van Gerven

Geert van Gerven

 

Geert was sinds 13 mei 1971 lid van Vriendenkring, waarvan vele jaren als bestuurslid en actief zanger bij de tweede tenoren. Volgend jaar mei zou hij dus een halve eeuw lid zijn geweest van ons koor. Helaas mocht dat niet zo zijn, hetgeen we zeer betreuren.
Ruim 25 jaar geleden nam Geert afscheid van Vriendenkring als actief zanger wegens zijn verhuizing naar St. Oedenrode. Op afstand bleef hij, als niet-zanger,  het koor volgen en gaf geregeld acte de présence bij activiteiten zoals de viering van het Caeciliafeest.

Het was een voorrecht om hem als lid gekend en meegemaakt te hebben.
Geert is 73 jaar geworden.


 

Weer lege stoelen in zaal Vriendenkring.

Nadat de leden van zangvereniging Vriendenkring op donderdag 16  juli weer voorzichtig volgens de RIVM- regels de repetitie  hervatten, is naar aanleiding van de richtlijnen van de overheid d.d. 28 september 2020 besloten  de repetities voorlopig wederom op te schorten. Deze nieuwe repetitiepauze  zal op zijn minst tot 15 oktober duren. Maar we komen terug!

(foto Jos Wetzels)

Klik op een foto om deze te vergroten.


Vriendenkring repeteert weer.

Donderdag 23 juli heeft de tweede repetitie plaats gevonden na het corona-reces. De laatste bijeenkomst vóór de corona uitbraak vond plaats op donderdag 5 maart.

Rekening houdend met de RIVM-maatregelen, repeteerden de Vriendenkringers in kleine groepen: Nadat 5 bassen en 7 baritons o.l.v. dirigent Jan Mertens waren gestart, besloten 9 eerste – en 10 tweede tenoren de repetitie. Er werd gewerkt aan een drietal nieuwe muziekwerken: ‘The wild rover’, ‘When the saints go marching in’ en ‘What shall we do’.

Tussen 5 maart en 16 juli ontvingen alle leden van Vriendenkring een tiental door dirgent Jan Mertens ingezongen nieuwe liederen, zodat er ook thuis geoefend kon worden in de repetitieloze tijd.

Na afloop van de repetitie werd er nog lang nagepraat op het gezellige terras van zaal Vriendenkring.

Klik op een foto om deze te vergroten.


Ledenportaal