• Home01
  • Home02
  • Home03
vrijdag 25 mei 2018
Lettergrootte

Eerste jaarvergadering Vriendenkring in Wereldpaviljoen.

Voor het eerst in de geschiedenis werd de jaarvergadering van Vriendenkring in het Steyler Wereldpaviljoen, het huidige repetitielokaal, gehouden. Op donderdag 19 april kon voorzitter Maurice Houba maar liefst 61 leden welkom heten. Hij bracht nog eens de gebeurtenissen van het voorbije jaar met als hoogtepunten Steylpromotion en de Caeciliaviering met maar liefst 10 jubilarissen. Als dieptepunt gold de laatste repetitie in zaal Vriendenkring, die geen doorgang kon vinden wegens het grote aantal afwezigen t.g.v. de griepgolf die toen heerste.

Secretaris John Schwachöfer gaf een uitermate gedetailleerde bloemlezing van de gebeurtenissen in het voorbije verenigingsjaar. Penningmeester Karel van Gerven deed verslag van de financiële positie van het zangkoor.
De aftredende bestuursleden Karel van Gerven en Frenk Willems werden bij acclamatie herkozen terwijl voorzitter Maurice Houba na een groot applaus zijn bestuursperiode met 3 jaar verlengd zag worden. John Smeets nam afscheid als bestuurslid; zijn plaats wordt ingenomen door Jos Houben.

Jacques Denessen, Jan Gielen en Sef Janssen waren alle repetities aanwezig geweest en ontvingen van Theo Timmermans een fles wijn

Ook dirigent Cor Dorssers keek tevreden terug op een fijn verenigingsjaar.

Rond de klok van 22.30 uur sloot een tevreden voorzitter de prima verlopen jaarvergadering.

  • Overzicht vergadering 1
  • Overzicht vergadering 2
  • Overzicht vergadering 3
  • Afscheid John Smeets
  • Het bestuur
  • Nieuw bestuurslid Jos Houben

Klik op een foto om deze te vergroten.


Vriendenkring in Maastricht.

Op zondag 8 april 2018 luisterde zangvereniging Vriendenkring de H. Mis op in de  St. Servaasbasiliek in Maastricht. Het koor zong voornamelijk liederen uit de Slavisch Byzantijnse ritus. Voorganger was deken J. Dautzenberg, voorheen pastoor van de St Martinusparochie in Tegelen en een zeer goede bekende van het mannenkoor uit Steyl.

De H. Mis werd o.m. opgedragen ter nagedachtenis aan mevrouw Jo Wispelweij – Leenen die op 8 maart overleed en een zeer enthousiaste Vriend van Vriendenkring was.

Na de dienst werd  gezellig nagepraat onder het genot van een kop koffie/thee en een stukje vlaai. Aansluitend volgde er een rondleiding door de basiliek o.l.v. deken Dautzenberg. Onder meer werden de schatkamer, het graf van St. Servaas en de keizerzaal bezocht. Diverse keren liet het koor vocaal van zich horen.

Onze beschermvrouwe Claartje Thijssen en haar echtgenoot erebestuurslid René vergezelden ons naar de provincie hoofdstad.

Klik op een foto om deze te vergroten.


Voorjaarsconcert in winterse sfeer.

Op de koudste 17 maart sinds de weermetingen zijn begonnen, organiseerde Mannenkoor St. Caecilia uit Linne een voorjaarsconcert. Terwijl de buitentemperatuur onder het vriespunt lag en het landschap met een dunne laag sneeuw bedekt was, traden een drietal mannenkoren op in Zalencentrum De Harmonie te Linne.
Medewerking aan het concert verleenden, behalve het mannenkoor uit Linne, Zangvereniging Vriendenkring uit Steyl o.l.v. Cor Dorssers met pianobegeleiding door Wilbert Alberts en Mannenkoor De Zank uit Beegden o.l.v. Tim Giesberts, die ook de pianobegeleiding voor zijn rekening nam. Een tweetal intermezzi werden verzorgd door accordeonsoliste Lieke Op 't Roodt die een viertal werken te gehore bracht.

Lees meer: Voorjaarsconcert Linne

In Memoriam:

Op 26 februari 2018 ontvingen wij het bericht dat  is overleden ons erebestuurslid:

Guus Latiers

Guus was lid van zangvereniging Vriendenkring sinds 10-04-1957  en daarmee de nestor van het koor. Tijdens de Caeciliaviering in november 2017 werd hij door voorzitter Maurice Houba gehuldigd b.g.v. zijn 60-jarig lidmaatschap.
Guus vervulde 27 jaar de functie van penningmeester en werd daarna benoemd tot erebestuurslid van het Steyler mannenkoor.

Lees meer: In Memoriam: Guus Latiers. (update 2)

Ledenportaal

Het besloten deel is uitsluitend toegankelijk voor leden van het koor.

Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar:
webmaster@vriendenkringsteyl.nl