• Home01
  • Home02
  • Home03
maandag 19 maart 2018
Lettergrootte

Voorjaarsconcert in winterse sfeer.

Op de koudste 17 maart sinds de weermetingen zijn begonnen, organiseerde Mannenkoor St. Caecilia uit Linne een voorjaarsconcert. Terwijl de buitentemperatuur onder het vriespunt lag en het landschap met een dunne laag sneeuw bedekt was, traden een drietal mannenkoren op in Zalencentrum De Harmonie te Linne.
Medewerking aan het concert verleenden, behalve het mannenkoor uit Linne, Zangvereniging Vriendenkring uit Steyl o.l.v. Cor Dorssers met pianobegeleiding door Wilbert Alberts en Mannenkoor De Zank uit Beegden o.l.v. Tim Giesberts, die ook de pianobegeleiding voor zijn rekening nam. Een tweetal intermezzi werden verzorgd door accordeonsoliste Lieke Op 't Roodt die een viertal werken te gehore bracht.

  • Mannenkoor St. Caecilia
  • Lieke Op 't Roodt
  • Zangvereniging Vriendenkring
  • Mannenkoor De Zank

Klik op een foto om deze te vergroten.


In Memoriam:

Op 26 februari 2018 ontvingen wij het bericht dat  is overleden ons erebestuurslid:

Guus Latiers

Guus was lid van zangvereniging Vriendenkring sinds 10-04-1957  en daarmee de nestor van het koor. Tijdens de Caeciliaviering in november 2017 werd hij door voorzitter Maurice Houba gehuldigd b.g.v. zijn 60-jarig lidmaatschap.
Guus vervulde 27 jaar de functie van penningmeester en werd daarna benoemd tot erebestuurslid van het Steyler mannenkoor. Alhoewel hij niet actief zanger in ons koor is geweest, droeg hij  in belangrijke mate bij aan initiatieven voor een gezonde financiële basis van de vereniging.
Op zijn initiatief kwam eerste grote concertreis naar Noorwegen ( 1972) tot stand. Hierdoor aangespoord volgden er tot en met 2015 nog 8 concertreizen.

Guus is 89 jaar geworden.

Guus Latiers

Guus tijdens de Caecilaviering in 2017

Vóór de repetitie van donderdag 1 maart  werd Guus Latiers herdacht in een 'In memoriam' uitgesproken door voorzitter Maurice Houba.

Op dinsdag 6 maart zal zangvereniging Vriendenkring Guus een laatste muzikale groet brengen tijdens de afscheidsdienst in crematorium 'Yardenhuis van Venlo' te Blerick. Het koor zal een viertal nummers ten gehore brengen. De dienst begint om 11.00 uur..


 

Vriendenkring in nieuw repetitielokaal.

Zangvereniging Vriendenkring heeft een nieuw onderkomen moeten zoeken om haar wekelijkse repetities te houden; Zaal vriendenkring is na de carnaval gesloten.  Derhalve vond de repetitie van donderdag 15 februari 2018 plaats in het Wereldpaviljoen te Steyl. De ongeveer 60 zangers en dirigent Cor Dorssers werden zeer gastvrij ontvangen door de vrijwilligsters van paviljoen. Omdat de bijeenkomst plaats vond op de eerste donderdag na carnaval werd na afloop van de repetitie het traditionele Hieringsjelle gehouden; de vereniging had gezorgd voor heerlijke haring, haringsalade en gebraden haring.

Lees meer: Vriendenkring in nieuw repetitielokaal.

Kaarten om de Willy Doumen wisselbekers.

Tijdens de laatste repetitie van het jaar, tussen Kerstmis en Nieuwjaar, staat traditioneel het kaarttoernooi om de Willy Doumen wisselbekers op het Vriendenkringprogramma. Zodoende lagen op donderdag 28 december 2017 de kaarten klaar om in twee categorieën (rikken en toepen) te strijden om de wisselbekers die in 1997 zijn geschonken door Willy Doumen, die in januari 2017 op 92-jarige leeftijd overleed.

De organisatie was wederom uitstekend verzorgd door Theo Timmermans en Charles Helmes.

Lees meer: Kaarten om de Willy Doumen wisselbekers 2017.

Ledenportaal

Het besloten deel is uitsluitend toegankelijk voor leden van het koor.

Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar:
webmaster@vriendenkringsteyl.nl