• home 4
  • Home01
  • Home02
  • Home03
donderdag 13 december 2018
Lettergrootte

Kerstconcert in de aula van het Missiehuis te Steyl

In het najaar 1961 namen enkele Steylerse zangverenigingen het initiatief tot het gezamenlijk organiseren van een kerstconcert. Het betrof het Dameszangkoor, Kwartetvereniging ‘Animo’, Kerkkoor St. Rochus en Zangvereniging ‘Vriendenkring’. In de loop der jaren sloten zich meerdere verenigingen aan. De traditie is inmiddels meer dan een halve eeuw in stand gehouden en heeft a.s. zondag 16 december weer haar vervolg in de aula van het Missiehuis Steyl. Het concert begint om 16.30 uur; de organisatie is dit jaar in handen van zangvereniging Vriendenkring.

Medewerking verleent mannenkoor St. Caecilia uit Linne o.l.v. Piet Tobben Het koor neemt deel aan het programma met een gevarieerd aantal kerstwerken.  Vriendenkring o.l.v. dirigent Cor Dorssers brengt internationale kerstwerken en andere toepasselijke liederen ten gehore in vijf verschillende talen. Koorlid Jac. Denessen treedt hierbij op als baritonsolist .Tijdens een solistisch intermezzo tussen de mannenkoren brengen de sopraansolisten Eline en Thari Knaapen een aantal toepasselijke liederen ten gehore, waaronder ‘ Let it go’ en ‘ You raise me up’. Zij hebben ook een solistisch aandeel in het programma van Vriendenkring. De begeleiding aan de vleugel wordt verzorgd door Ludy Rours.

Alle aanwezigen worden in het geheel betrokken door het gezamenlijk zingen van bekende kerstliederen.

Na afloop van de uitvoering is er voor iedereen koffie en glühwein om nog even na te praten. De toegang is gratis; als tegemoetkoming in de kosten wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. De aula is bereikbaar via de hoofdingang van het Missiehuis,St. Michaëlstraat 7, Steyl.


 

Fantastische Caecilia-mannendag.

De mannendag, de maandag aansluitend aan de offiliële Caeciliaviering, heeft dit jaar een geweldig verloop gehad met als hoogtepunt een bezoek aan de Alfa-brouwerij in Schinnen.
Reeds in de morgenuren verzamelden zich tientallen Vriendenkringer in café 'Quatre Bras' waar een gezellige samenzijn afgesloten werd met het nuttigen van een kop soep. In de loop van de morgen arriveerden ook de 5 jubilarissen die door Sjraar Frings met een van zijn oldtimers thuis waren opgehaald.

Rond de klok van 1 uur vertrok het hele gezelschap per luxe touringcar naar de Alfa-brouwerij in Schinnen waar de Vriendenkringers met koffie en vlaai werden onthaald. Aansluitend vond een boeiende rondleiding door de brouwerij plaats. Met een ‘proeverij’ werd dit onderdeel van de mannendag afgesloten, niet nadat de zangers uit Steyl de rondleiders verrasten met een vocaal dankjewel.

In Brasserie ‘De Muldermolen’ te Schinnen vond het afsluitende zeer goed verzorgde diner plaats. Ook hier werd het personeel bedankt met een lied, dat getuige het applaus, met veel enthousiasme werd beluisterd.  Nadat jubilaris Frans Dambacher namens de overige jubilarissen een dankwoord tot het hele koor gericht had, werd de terugtocht naar Steyl aanvaard.

Caeciliaviering 2018 kan in de annalen van het koor bijgeschreven worden als een uitermate goed geslaagd verenigingsfeest.

 

Klik op een foto om deze te vergroten.

 


Vriendenkring huldigde 5 jubilarissen tijdens Caeciliaviering.

Na de opluistering van een zeer goed bezochte heilige mis in de benedenkerk van het Missiehuis, celebrant was oud pastoor van Steyl Sjraar Billekens, trok het Vriendenkringgezelschap naar de gerenoveerde zaal 'Vriendenkring' waar de heren en hun dames een zeer uitgebreide en uitstekend verzorgde brunch te wachten stond.

Aansluitend aan de brunch reikte de heer Wittenberns namens het KNZV Limburg aan de 60-jarige jubilarissen Frans Dambacher, Jacques Denessen, Jo Jacobs en Sef Janssen de KNZV-speld met bijbehorende oorkonde uit. Aansluitend ontving Louis Cleophas, die 40 jaar lid is van zangvereniging Vriendenkring, eveneens de speld met oorkonde.

Lees meer: Vriendenkring huldigde 5 jubilarissen

Prachtig jubileumconcert met het Oeral Kozakkenkoor.

Het jubileumconcert, dat zangvereniging Vriendenkring gaf op 14 oktober 2018 in samenwerking met het Oeral Kozakkenkoor kan als zeer geslaagd worden gekwalificeerd. Voor een zeer goed gevulde Haandertzaal met meer dan 375 bezoekers, beten de Vriendenkringmannen het spits af met een drietal werken waaronder de première van Gwahoddiad, een van oorsprong Amerikaanse hymne uit Wales. Vriendenkring werd gedirigeerd door Cor Dorssers en aan de piano begeleid door Ludy Rours.

Vervolgens was het de beurt aan het Oeral Kozakkenkoor o.l.v de zeer geëngageerde dirigent Gregor Bak met een 15 tal werken uit de Russisch orthodoxe liturgie en volksliederen uit  Rusland. De grote kwaliteit en muzikaliteit van zowel de solisten als de overige zangers zorgden bij het publiek voor veel enthousiasme en een staande ovatie.

Lees meer: Jubileumconcert 2018

Ledenportaal

Het besloten deel is uitsluitend toegankelijk voor leden van het koor.

Geen toegang? Stuur een bericht met uw gebruikersnaam naar:
webmaster@vriendenkringsteyl.nl