Vijf maart 2020 vond de laatste repetitie plaats van zangvereniging Vriendenkring om vervolgens pas met het hele koor terug te keren in zaal Vriendenkring op 9 september 2021. Dit alles t.g.v. de coronapandemie.

In de tussentijd vonden er nog wel enkele partijrepetities plaats en vanaf  6 mei 2021 repeteerden de Vriendenkringers tijdens een aantal zoom-reptities in eigen huiselijke omgeving. Drie geplande oefensessies in de buitenlucht op het Moubis terrein, konden geen doorgang vinden wegens de slechte weersomstandigheden.  Op 19 augustus werd de draad weer opgepakt en werd het Limburgs Schutterij Museum gekozen als oefenruimte omdat daar de onderlinge afstand van 1 1/2 meter gewaarborgd kon worden. Op zondag 5 september stonden de zangers van Vriendenkring weer voor het eerst op het podium om de officiële opening van de Steyler dag op te luisteren.

Op 10 juni werden er d.m.v. een drone opnames gemaakt die door Wilbert Alberts onder de titel "We'll meet again" in een filmpje verwerkt zijn: