• Kerstheader 1
  • Kerstheader 2
  • Kerstheader 3
maandag 16 december 2019
Lettergrootte

Kerstconcert in de aula van het Missiehuis Steyl

Bij gelegenheid van Kerstmis 1961 namen een  viertal Steylerse zangverenigingen t.w.:Animo, Kerkkoor St. Rochus, het Dameszangkoor en Vriendenkring het initiatief tot het geven van een kerstconcert in Steyl. Derhalve kunnen we nu spreken van de 58e editie in successie. De traditie wordt dit jaar voortgezet op zondag 15 december in de aula van het Missiehuis. Het concert begint om 16.30 uur.

Medewerking verleent Vocalgroup Ringfield uit Belfeld o.l.v.  Harry Boom. Het gemengde koor neemt deel aan het programma met een zevental gevarieerde kerstwerken, waaronder ‘Celtic Christmas Blessing’, ‘Sjtil ‘t Kiendje sluuëp’ en ‘Candelight Carol’. De begeleiding is in handen van Jens Seebeck en fluitiste Evelien Simons.

Vriendenkring o.l.v. dirigent Jan Mertens brengt een aantal internationale kerstwerken. Koorlid Wilbert Alberts neemt de begeleiding op het keyboard voor zijn rekening.

Tussen de optredens van de koren wordt een instrumentaal intermezzo uitgevoerd door een bijzonder kwintet n.l. het ‘Anklung Ensemble St. Augustin' o.l.v. Pater Dr. Vinsensius Gunawan S.V.D. De leden van het kwartet zijn woonachting in het Duitse Provinciehuis van de Steylerse Missiecongregatie in St. Augustin en spelen kerstliederen op Indonesische bamboe instrumenten, stammend uit de Indonesische Provincies West Java en Banten.

Alle aanwezigen worden in het geheel betrokken door het gezamenlijk zingen van enkele bekende Nederlandse kerstliederen.
Na afloop van de uitvoering is er voor iedereen koffie en glühwein en is er gelegenheid om nog even na te praten.

De toegang is gratis. Als tegemoetkoming in de kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De aula van het Missiehuis Steyl is bereikbaar via de hoofdingang aan de St. Michaëlstraat nr. 7.

Klik op een foto om deze te vergroten.


Gezellige mannendag bij Vriendenkring.

Na de officiële viering van Caecilia met de opluistering van de H. Mis en huldiging van de jubilaris op zondag, vond  op maandag 25 november traditiegetrouw de zogenaamde mannendag plaats.

Nadat jubilaris Piet Hendrickx thuis opgehaald was met Sjraar Fings’ oldtimer, verzamelden zich in café Quatre Bras te Steyl zo’n 45 Vriendenkringers om al kaartend en pratend de morgen door te brengen. Na het eten van een heerlijke kop soep, verplaatste het hele gezelschap zich richting Venlo om daar  het Océ museum te bezoeken. Na een hartelijke ontvangst met koffie en vlaai leidde een drietal vrijwilligers de Vriendenkringers, waarvan enkelen een werkgeschiedenis hebben bij Océ, rond door het museum. De geschiedenis van Van der Grinten, van boterkleursel tot luxe kopieerapparaten, werd haarfijn belicht.  Na een muzikale ode aan de rondleiders werd via een tussenstop bij café De Hazenwind, café De Kraal bezocht waar kon worden genoten van een heerlijk afsluitend diner.

Caecilia 2019 kan worden bijgeschreven in de verenigingsannalen als een zeer geslaagd en sfeervol evenement.

 

Klik op een foto om deze te vergroten.


Huldiging jubilaris en installatie nieuwe dirigent tijdens Caeciliaviering.

Traditiegetrouw begon de Caeciliaviering met het opluisteren van de H.Mis. In de Martinuskerk te Tegelen zorgden harmonie Sempre Avanti o.l.v dirigent Jacques Claessens en de mannen van Vriendenkring o.l.v. haar nieuwe dirigent Jan Mertens voor de muzikale intermezzo’s. Harmonie en koor sloten af met Gwahoddiad wat beide muziekverenigingen een ovationeel applaus opleverde.

Vervolgens vertrok het Vriendenkringgezelschap naar zaal 'Vriendenkring' waar de heren en hun partners een zeer uitgebreide en uitstekend verzorgde brunch te wachten stond.

Piet Hendrickx, 40 jaar lid van Vriendenkring, werd gehuldigd door voorzitter Maurice Houba en ontving de gouden verenigingsspeld. Echtgenote Martha ontving een prachtige bloemenruiker van de voorzitter, waarna het de beurt was aan KNZV afgevaardigde Wim Wittenbernds om de jubilaris te huldigen. Naast de bondsspeld werd een oorkonde uitgereikt voor een 40-jarig onafgebroken lidmaatschap van het Koninklijke Nederlandse Zangersverbond.

Vervolgens vond de officiële installatie van Jan Mertens als dirigent van Vriendenkring plaats; Voorzitter Maurice Houba speldde de nieuwe muzikale leider de zilveren verenigingsspeld op. Partner Annemiek ontving een boeket bloemen uit handen van de presus.

Het officiële gedeelte werd afgesloten met een interne receptie.

Klik op een foto om deze te vergroten.


 

 

Fantastisch ‘Te gast bij Vriendenkring’ concert.

Een volle Haandertzaal met enthousiast publiek, een prachtig spelende  Harmonie ‘Sempre Avanti' uit Tegelen en een verrassend voor het voetlicht tredende zangvereniging Vriendenkring waren de ingrediënten van een zeer geslaagde editie van het populaire zondagmiddagconcert ‘Te Gast bij Vriendenkring’.

Het concert, met o.a. enkele werken bij  gelegenheid van de herdenking van 75 jaar bevrijding, werd geopend door Harmonie ‘Sempre Avanti' onder leiding van Jacques Claessens met ‘Soldaat van Oranje.  Met '75 jaor vreej’, gecomponeerd door Christiaan Janssen  in opdracht van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, besloot de harmonie haar solo-optreden..

Vriendenkring bracht, onder leiding van haar nieuwe dirigent Jan Mertens en aan het keyboard begeleid door Wilbert Alberts,  een 11-tal werken ten gehore. Zeven stukken  stonden voor het eerst op het programma,  waaronder ‘Ramona’, ‘Barbara Ann’ en ‘The Creation’ van componist Willy Richter. Hoogtepunt van het concert was de uitvoering van ‘Gwahoddiad’ van John Davies begeleid door  Sempre  Avanti met een arrangement geschreven door Jan Mertens .  

Harmonie en koor voerden verder gezamenlijk uit :’We’ll meet again’ , Lilli Marlen’, ’Exodus Song’ en Yellow Bird’.

Vriendenkring en Sempre Avanti kunnen terugzien op een zeer geslaagde samenwerking.